Trosky kartuziánského kláštera Vallis Josaphat u Dolan blízko Olomouce

Zpráva o nalezišti Kartouzka u Dolan

 

1. Pohled na komplex od jihozápadu. Vzadu obydlí mnichů, uprostřed konventní kostel, podél něj souběžně vlevo kapitulní síň a vpravo sakristie (na mapce tyto dvě místnosti chybně označeny jako kaple).

 

2. Východní část kapitulní síně.

 

3. Pohled do kapitulní síně z prostoru malého ambitu (opět chybně označen právě jako kapitulní síň). Vpravo dole část portálu. Vlevo vstup do křížové chodby.

 

4. Detail patky portálu. Na svrchní straně patrně kamenická značka ve tvaru V.

 

5. Chór konventního kostela.

 

6. Armování na východní straně kapitulní síně.

 

7. Armované nároží na stejné stavbě více napravo od předchozího snímku.

 

 8. Patrně fragment volně ležícího portálu konventního kostela, který mohl být usazen v lettneru rozdělujícím chrám na kněžskou a laickou část..

 

9. Pohled do převorova domku (opět chybné označení, nachází se na sever od kapitulní síně) od severozápadu. Ve dveřích dochovaná spodní část zárubně.

 

10. Detail zárubně

 

11. Interiér téhož domku. Na zemi nejspíš archivolta portálu.

 

12. Pohled z jiného mnišského domku od severu.

 

13. Prevét nejspíš původně ústící na severní svah.

 

14. Další dva prevéty ve stejné části.

 

15. Ostění vstupu do mnišského domku s kapsou na petlici. Na levé straně stopa po zárubni.

 

16. Ležící fragment portálu s otvory po kovaných závěsech dveří.

 

17. Další zbytek portálu mezi křížovou chodbou a hřbitovem.

 

18. Konstrukce jižně od zdi oddělující severní část křížové chodby od hřbitova. Snad podezdívka se šmorcováním. Domnívám se, že s původní stavbou nesouvisí.

 

19.

 

20.

 

Na úvodní stranu