Filiální kostel Nejsvětější Trojice ve Šternberku

 

Stavebně historický průzkum kostela Nejsvětější Trojice ve Šternberku

 

1. Pohled od výchohu.

 

2. Bokorys od severu.

 

3. Průřez od západu.

 

4. Půdorys.

 

5. Sakristie.

 

6. Pohled na zdivo sakristie, lodi a vstupu.

 

7. Vstupní portál na severní části.

 

8. Opěráky na severozápadním rohu lodi.

 

9. Západní průčelí na němž je patrná cihlová zazdívka původního vchodu.

 

10. Zdivo na jižní části lodi a presbyteria.

 

11. Klenba plackového typu v sakristii.

 

12. Portál spojující presbyterium se sakristií.

 

13. Valená klenba s výsečemi nad presbyteriem.

 

14. Západní část lodi, nad níž je záklopový strop.

 

15. Východní část lodi a presbyterium.

 

16. Strop nad vchodovou částí.

 

17. Vstup na krov.

 

18. Rub plackové klenby nad sakristií.

 

19. Pohled na rub klenby nad presbyteriem od prostoru nad sakristií.

 

20. Krov nad lodí.

 

21. Jedná se o hambalkový krov se stojatými stolicemi. Sloupek podpírající vaznici je příčně ztužen páskem a rozpěrou pod hambalkem a podélným páskovým zavětrováním. Na hambalcích je podle plátovacích zářezů patrné jejich zdejší druhotné použití.

 

22. Vaznice ležící na koruně zdiva s vazným trámem a krátčaty, z nichž vybíhají krokve.

 

23. Detail zakončení krovu nad západní částí.

 

24. Vrátek nacházející se na témž místě.

 

25. Na konci trámu je patrná tesařská značka.

 

26. Pohled vzhůru na konstrukci sanktusníku z prostoru nad presbyteriem.

 

27. Schody vedoucí do sanktusníku.

 

28. Zvonice.

 

29. Strop zvonice, pod nímž je převodové zařízení hodinového stroje ovládající rafičky na cifernících věžních hodin.

 

30.

 

31. Zvon s třmenovým zavěšením.

 

32. Pohled seshora na klenbu presbytáře.

 

33. Plátované trámy jsou nejčastěji zajištěny železnými závlačemi.

 

34. Ale objevuje i archaické zpevnění pomocí kolíků - patrně u prvků druhotně použitých.

 

 

Na úvodní stranu